Myrslo Skogavvirkning AS - Lang og bred erfaring

Myrslo Skogavvirkning AS er et skogsentreprenørfirma og holder til i Steinkjer som ligger i Nord Trøndelag.

Vi driver med:
  • Hogst og kjøring av tømmer,
  • Utfører en del enkle anleggsarbeid i tillknytning til skogbruk

Vårt spesialfelt er skogsdrift. Vi har lang og bred erfaring fra jord og skogbruk, skogsdrift i all slags terreng.
All skogsdrift som utføres av oss blir utført i henhold til gjeldene lover og regler.
For nærmere info. se under sidene. PEFC