Om Myrslo Skogavvirkning AS

Firmaet ble startet i 1987 av Trond Myrslo som i dag er ansvarlig for den daglige driften. Per i dag har vi 5 heltidsansatte. De ansatte består av daglig leder og maskinkjørere.

Vår kundekrets er BY BRUG AS, NORTØMMER, privatpersoner, samt andre entreprenører og bedrifter.
Vårt arbeidsfelt er primært i Nord Trøndelag men vi tar også oppdrag i andre deler av landet.

Vår maskinpark består av 2 hogstmaskin, 2 lastbærere, 1traktor med henger, Gravemaskin med rotortilt.

Vi er medlem i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).